Shivaraj Patil

  • Patil sworn in as new Karnataka Lokayukta 03-08-2011 01:53 PM

    Bangalore: Former Supreme Court judge Shivaraj V Patil was on Wednesday sworn in as new Karnataka Lokayukta by Governor H R Bhardwaj. Retired Karnataka High Court judge R Gurarajan was also sworn in as new Upalokayukta at a function in Raj Bhavan. Patil succeeds Santosh Hegde, whose term as Lokayukta...
  • Maharashtra Deputy CM RR Patil resigns 01-12-2008 10:05 AM

    ...